bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach dotyczce wyznaczania ULW

17.11.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach informuj o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebdcych jak i bdcych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadajcych kwalifikacje do czynnoci pomocniczych, do wykonywania czynnoci okrelonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2018r. poz. 1557 z pón. zm.) na terenie nadzorowanym Inspektoratu w 2021 r. W zwizku z powyszym zwracam si z prob o zgaszanie wstpnej gotowoci do podjcia wspópracy.

>>> Informacja PLW w Tychach o planowanym naborze na 2021 <<<

>>> Instrukcja GLW nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 <<<

>>> Formularz zgoszenia wstpnej gotowoci 2021 <<<

Opublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 17.11.2020

Dokument oglądany razy: 288
« inne aktualności