bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

Dane teleadresowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

43-100 Tychy

ul. Powstaców 27

telefon: 0-32 227-26-25

faks: 0-32 227-04-13

sekretariat@tychy.piw.gov.pl

tychy.miw@wetgiw.gov.pl


Godziny pracy Inspektoratu oraz urzdowania pracowników Inspektoratu w Tychach:

od poniedziaku do pitku w godzinach od 7:30 do 15:30


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach

lek wet. Jacek Ratka


Opat skarbow naley wpaca na konto Urzdu Miasta Tychy,

Al. Niepodlegoci 49, 43-100 Tychy

Rachunek: 44 1240 6960 0693 9999 9999 9999
Bank Polska Kasa Opieki Spóka Akcyjna

lub bezporednio w kasie Urzdu Miasta Tychy

Opata za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10, a za wydanie zawiadczenia 17 z, legalizacja paszportu zwierzcia 26 zWywietl wiksz map


Informacja dla interesantów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Tychach


W zwizku z ogoszeniem na terytorium RP stanu epidemii kierujc si trosk o nierozprzestrzenianie choroby apeluj o ograniczenie bezporedniego zaatwiania spraw w tutejszym Inspektoracie.
Moliwe formy kontaktu:

  • telefonicznie (poniedziaek – pitek od 7:30 do 15:30): 32 2272625, fax 32 2270413
  • poczt elektroniczn: sekretariat@tychy.piw.gov.pl
  • elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
  • listownie: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach, ul. Powstaców 27, 43-100 Tychy
  • lub: woenie dokumentów do skrzynki listowej przy wejciu do Inspektoratu.

W sytuacjach pilnych, wymagajcych osobistej wizyty w PIW Tychy prosz o informacj telefoniczn.

Przepraszam za utrudnienia,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach.

Aktualności

Ogoszenie o naborze na stanowisko Inspektor Weterynaryjny

02.03.2021

Ogoszenie o naborze na stanowisko Inspektor Weterynaryjny dostpne pod adresem:

https://nabory.kprm.gov.pl/slaskie/tychy/inspektor-weterynaryjny,74980,v7

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach dotyczce wyznaczania ULW

17.11.2020

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach informuj o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebdcych jak i bdcych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadajcych kwalifikacje do czynnoci pomocniczych, do wykonywania czynnoci okrelonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2018r. poz. 1557 z pón. zm.) na terenie nadzorowanym Inspektoratu w 2021 r. W zwizku z powyszym zwracam si z prob o zgaszanie wstpnej gotowoci do podjcia wspópracy.

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarz

22.10.2020

  Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarzdzenia rodków zwizanych z wystpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Brexit - wane informacje

19.10.2020

INFORMACJE ORGANÓW UE DLA PODMIOTÓW NA TEMAT KONSEKWENCJI PRAWNYCH WYSTPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ

Moliwo skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolnikw, ktrzy zaprzestali p

25.09.2020

 Moliwo skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali produkcji wi

W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzj zakazujc utrzymywania
w gospodarstwie wi lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, w zwizku
z wystpieniem afrykaskiego pomoru wi, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1, pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt (Dz.U.
2017 r. poz. 1855 z pón. zm.), rolnik którego decyzja dotyczy moe skorzysta z programu
pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali
produkcji wi.Opublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 23.03.2020
Podpisał: Dominik Willer
Dokument z dnia: 22.12.2009
Dokument oglądany razy: 255 014