bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wykaz powiatw

Wykaz powiatów, na terenie których Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach realizuje zadania Inspekcji Weterynaryjnej.
Poz. 1. Powiat mikoowski z siedzib wadz w Mikoowie
obejmujcy:
1) miasta:
aziska Górne,
Mikoów,
Orzesze,
2) gminy:
Ornontowice,
Wyry.
Poz. 2. Powiat bierusko-ldziski z siedzib wadz w Bieruniu
obejmujcy:
1) miasta:
Bieru,
Imielin,
Ldziny,
2) gminy:
Bojszowy,
Chem lski.
Miasta:
Poz. 3. Jaworzno - miasto na prawach powiatu.
Poz. 4. Mysowice - miasto na prawach powiatu.
Poz. 5. Tychy - miasto na prawach powiatu.Opublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 17.04.2013
Podpisał: Dominik Willer
Dokument z dnia: 01.02.2010
Dokument oglądany razy: 10 415