bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

1. Przegldanie stron
Aby przeglda strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujcy Ci dzia. Strony BIP publikowane s w dwóch stopniach zagbienia - strona i jej podstrony.
Na dole kadej strony znajduje si metryczka (dostpna po klikniciu na ikonce) z informacjiami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikujcej, liczbie odson dokumentu a take odnonik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsony liczone s od pierwszej wersji dokumentu. Przegldanie stron archiwalnych nie wpywa na licznik.
2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostpnia strony systemowe (obowizkowe w kadym BIP):

Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najczciej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odson
Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
Pozostae informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostpu do danych publicznych nie ujtych w BIP
3. Modu wyszukiwania
Aby przeszukiwa serwis BIP naley w okienko wyszukiwarki wpisa szukan fraz i klikn przycisk lub nacisn klawisz "enter". System umoliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.
4. Odnonik do portalu BIP.gov.pl
Pod gownym menu znajduje si logo BIP bdce odnonikiem do portalu BIP pod adresemhttp://www.bip.gov.pl.
5. Rejestr stron usunitych
Jeeli jakikolwiek dokument ma zosta usunity z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usunitych wraz z adnotacj o powodzie usunicia. Uwaga: usunity dokument moe zosta przywrócony - jeli wic dokument by w rejestrze usunitych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, e zosta przywrócony.
6. Modu zamówie publicznych
Modu zamówie publicznych w SmodBIP zosta podzielony na cztery czci:
Zamówienia publiczne podlegajce Ustawie o Zamówieniach Publicznych
Zamówienia publiczne niepodlegajce tej Ustawie
Zamówienia publiczne zakoczone (rozstrzygnite i nie)
Zamówienia publiczne usunite (rejestr zamówie publicznych usunitych)
Kada zmiana treci ogosze jest archiwizowana w rejestrze zmian. W treci mona umieszcza grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE S archiwzowane w przypadku ich wymiany!
Zamówienia publiczne w kadej grupie wywietlane s kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka kadego zamówienia znajduje si na stronie konkrentego zamówienia.
Po edycji statystyki ogldalnoci strony s kontynuowane, na stronach archiwalnych "zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.Opublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 17.04.2013
Podpisał: Dominik Willer
Dokument z dnia: 22.12.2009
Dokument oglądany razy: 6 056