bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Udostępnienie informacji publicznych w PIW Tychy odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z późniejszymi zmianami).

Informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany jest:

* na piśmie,
* ustnie - jedynie w zakresie informacji, które mogą być niezwłocznie udostępnione.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Osobą uprawnioną do udostępnia informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tychach jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach, a w przypadku jego nieobecności zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach.

 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
OPŁATA SKARBOWA

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tychy,

Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

PKO BP S.A. 76 1020 2528 0000 0102 0267 5163

Opłata za wydanie decyzji: 10 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia: 17 złOpublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 17.04.2013
Podpisał: Dominik Willer
Dokument z dnia: 22.12.2009
Dokument oglądany razy: 9 847