bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Redakcja BIP

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póniejszymi zmianami) kada instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoy podstawowej i szpitala oraz spóki Skarbu Pastwa (itd.) ma obowizek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj:

Ustawa o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 r (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póniejszymi zmianami),
Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Redakcja BIP:

  • Dominik Willer ( informatyk)

dominik.willer@tychy.piw.gov.plOpublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 17.04.2013
Podpisał: Dominik Willer
Dokument z dnia: 22.12.2009
Dokument oglądany razy: 5 906