bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Dz.U.2018.36 z dnia 2018.01.05 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Dz.U.2017.1855 z dnia 2017.10.06 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
Dz.U.2017.242 z dnia 2017.02.10
4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
Dz.U.2015.519 z dnia 2015.04.14
5. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U.2017.546 z dnia 2017.03.15 z późn. zm.
6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Dz.U.2017.1840 z dnia 2017.10.04
7. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach
Dz.U.2017.453 z dnia 2017.03.02 z późn. zm.
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 roku o weterynaryjnej kontroli granicznej
Dz.U.2017.970 z dnia 2017.05.18
9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dz.U.2017.149 z dnia 2017.01.24 z późn. zm.
10. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
Dz.U.2016.1479 z dnia 2016.09.15
11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dz.U.2017.1257 z dnia 2017.06.27 z późn. zm.
12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
Dz.U.2017.459 z dnia 2017.03.02 z późn zm.
13. Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4.09.1997r. ,
Dz.U.2017.888 z dnia 2017.05.08 z późn zm.
14. Ustawa z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych
Dz.U.2017.2077 z dnia 2017.11.10
15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
Dz.U.2017.1889 z dnia 2017.10.10 z późn. zm.
16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Dz.U.2018.108 z dnia 2018.01.12 z późn. zm.Opublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 02.03.2018
Podpisał: Dominik Willer
Dokument z dnia: 13.01.2010
Dokument oglądany razy: 7 948