bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

Dane teleadresowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

43-100 Tychy

ul. Powstańców 27

telefon: 0-32 227-26-25

faks: 0-32 227-04-13

sekretariat@tychy.piw.gov.pl


Godziny pracy Inspektoratu oraz urzędowania pracowników Inspektoratu w Tychach:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach

lek. wet. Łukasz Ciupek


Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tychy,

Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

Rachunek: 44 1240 6960 0693 9999 9999 9999
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Tychy

Opłata za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł, a za wydanie zaświadczenia 17 zł, legalizacja paszportu zwierzęcia 26 zł


Informacja dla interesantów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Tychach


W związku z ogłoszeniem na terytorium RP stanu epidemii kierując się troską o nierozprzestrzenianie choroby apeluję o ograniczenie bezpośredniego załatwiania spraw w tutejszym Inspektoracie.
Możliwe formy kontaktu:

  • telefonicznie (poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30): 32 2272625, fax 32 2270413
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@tychy.piw.gov.pl
  • elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
  • listownie: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach, ul. Powstańców 27, 43-100 Tychy
  • lub: włożenie dokumentów do skrzynki listowej przy wejściu do Inspektoratu.

W sytuacjach pilnych, wymagajacych osobistej wizyty w PIW Tychy proszę o informację telefoniczną.

Przepraszam za utrudnienia,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach.

Aktualności

Przyjmowanie wniosków o dopłaty dla pszczelarzy do przezimowanych uli

02.06.2021

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach, informuje, iż B.T. ARiMR rozpoczęły
przyjmowanie wniosków o dopłaty dla pszczelarzy do przezimowanych uli
(https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-
rodzin-pszczelich.html)
.
Integralną częścią wniosku jest Zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii o
wpisaniu do stosownego rejestru oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego a także o liczbie pni w danej pasiece/pasiekach. Wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania (link).
Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem rejestracyjnym/aktualizacyjnym. Wnioski można składać osobiście lub listownie-w tym pocztą elektroniczną.
Po odbiór Zaświadczenia prosimy zgłaszać się z oryginałem wniosku.
Prosimy pamiętać, iż ustawowy termin na wydanie Zaświadczenia to 7 dni.

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach dotyczce wyznaczania ULW

17.11.2020

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach informuj o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebdcych jak i bdcych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadajcych kwalifikacje do czynnoci pomocniczych, do wykonywania czynnoci okrelonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2018r. poz. 1557 z pón. zm.) na terenie nadzorowanym Inspektoratu w 2021 r. W zwizku z powyszym zwracam si z prob o zgaszanie wstpnej gotowoci do podjcia wspópracy.

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarz

22.10.2020

  Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarzdzenia rodków zwizanych z wystpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Brexit - wane informacje

19.10.2020

INFORMACJE ORGANÓW UE DLA PODMIOTÓW NA TEMAT KONSEKWENCJI PRAWNYCH WYSTPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ

Moliwo skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolnikw, ktrzy zaprzestali p

25.09.2020

 Moliwo skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali produkcji wi

W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzj zakazujc utrzymywania
w gospodarstwie wi lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, w zwizku
z wystpieniem afrykaskiego pomoru wi, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1, pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt (Dz.U.
2017 r. poz. 1855 z pón. zm.), rolnik którego decyzja dotyczy moe skorzysta z programu
pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali
produkcji wi.Opublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 15.07.2021
Podpisał: Dominik Willer
Dokument z dnia: 22.12.2009
Dokument oglądany razy: 268 610