bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Możliwość skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali p

25.09.2020

 W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania
w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1, pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.
2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu
pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali
produkcji świń.
Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13p
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.
poz. 187 z późn. zm.).
Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń
(jednak nie więcej niż 50 szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania
zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.
Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju
w systemie naboru ciągłego.

szczegóły dostępnę na stronie internetowej

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html

Opublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 25.09.2020

Dokument oglądany razy: 349
« inne aktualności