bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania:


1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Dz.U.2018.1557 z dnia 2018.08.13 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Dz.U.2020.1421 z dnia 2020.08.20

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

Dz.U.2019.824 z dnia 2019.05.06 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu

Dz.U.2019.475 z dnia 2019.03.12

5. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Dz.U.2019.1149 z dnia 2019.06.19 z późn. zm.

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Dz.U.2020.638 z dnia 2020.04.09

7. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach

Dz.U.2019.269 z dnia 2019.02.12 z późn. zm.

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 roku o weterynaryjnej kontroli granicznej

Dz.U.2019.260 z dnia 2019.02.12

9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dz.U.2019.1252 z dnia 2019.07.05 z późn. zm.

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych

Dz.U.2019.1140 z dnia 2019.06.18

11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dz.U.2020.256 z dnia 2020.02.18 z późn. zm.

12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

Dz.U.2019.1145 z dnia 2019.06.19 z późn zm.

13. Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4.09.1997r. ,

Dz.U.2020.1220 z dnia 2020.07.09

14. Ustawa z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych

Dz.U.2019.869 z dnia 2019.05.10 z późn. zm.

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej

Dz.U.2020.265 z dnia 2020.02.19 z późn. zm.

16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Dz.U.2020.1320 z dnia 2020.07.30Opublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 25.09.2020
Podpisał: Dominik Willer
Dokument z dnia: 13.01.2010
Dokument oglądany razy: 8 288